De conformitat amb la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, s’informa la persona interessada que les seves dades personals passaran a formar part de la base de dades de LAND SAU, gestionat per LAND SAU, la finalitat del qual és l’enviament d’informació de notícies i immobles d’interés al usuari. Els destinataris d’aquesta informació són els usuaris que ens cedeixin el seu correu electrònic.  Així mateix, s’informa la persona interessada que l’adreça on pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició és a [email protected]

És obligació de l’usuari mantenir actualitzades les dades de forma que corresponguin a la realitat en cada moment.